ENG | ITA | ROM | SVE | ESP | GAL     

Obiectiv


Proiectul va analiza comportamente şi practici (ne)sustenabile de la locul de muncă şi se va concentra asupra factorilor care determină aceste acţiuni în şase organizaţii supuse investigării. Concluziile acestei analize vor fi utilizate pentru proiectarea de modele bazate pe agent, care vor căuta să clarifice interacţiunile între actorii relevanţi şi să furnizeze o cunoaştere aprofundată a condiţiilor necesare de realizare a tranziţiei spre o Europă cu emisii reduse de dioxid de carbon. Deşi proiectul este centrat pe comportamentul la locul de muncă, vom analiza şi legăturile dintre practicile de muncă şi practicile din alte domenii ale vieţii. Membrii organizaţiilor supuse investigării vor dezvolta cu ajutorul modelelor bazate pe agent scenarii alternative. Ei îşi vor folosi expertiza pentru adaptarea modelelor în scopul includerii predicţiilor viitoarelor presiuni şi provocări pentru organizaţia lor. Acest lucru va permite predicţii mai bune şi descrieri detaliate ale modalităţilor de promovare a condiţiilor de dezvoltare durabilă de la locul de muncă, precum şi exemple de bune practici.
 

 
Întrebări formulate în cadrul LOCAW 

  • Cum acţionează comportamentele şi practicile la locul de muncă ca facilitatori sau frânatori ai schimbărilor înspre o dezvoltare durabilă? 
  • Cum funcţionează normele de mediu ale UE în practică?
  • Cum influenţează cerinţele pieţei şi presiunile grupurilor sociale managementul practicilor cotidiene la locul de muncă?
  • Cum creează organizaţiile bariere sau cum facilitează implicarea individuală în practici durabile în acord cu politicilor actuale de mediu ale UE?
  • Cum realizează oamenii conexiuni între practicile cotidiene din domenii diferite ale vieţii lor?
  • Ce conflicte şi bariere există între cei care elaborează politici, angajatori şi organizaţiile sociale în implementarea practicilor sustenabile la locul de muncă?
  • Ce exemple de bune practici privind sustenabilitatea la locul de muncă există şi în ce condiţii sunt ele generate? 

 


<< back

Umea University Universidade da Coruña Universitatea de Vest UNiversity of Surrey The James Hutton Institute University of Groningen CIRPA European Union Enviroment Seventh Framework Programme
Project Management | Privacy Policy | Webmaster | Locaw-fp7 Logo