ENG | ITA | ROM | SVE | ESP | GAL     

Abordare


Cotidianul ca obiect de studiu

LOCAW va studia rutinele şi ritualurile vieţii cotidiene, definite ca practici admise ca atare, repetate în mod continuu. Aceasta este una dintre primele cercetări care examinează în mod explicit practicile şi comportamentele sustenabile de la locul de muncă în diferite ţări ale UE şi în diferite tipuri de organizaţii.
 

Interacţiunea dintre interes, conştientizare şi acţiune publică

Deşi credem că schimbările climatice sunt universal recunoscute ca o realitate îngrijorătoare, există diferenţe în modul în care se gândeşte şi se discută despre acestea. Chiar dacă există preocupare, aceasta nu se traduce întotdeauna în acţiune. Acest lucru a fost menţionat de către experţii de mediu şi politicieni ca fiind decalajul Valori-Acţiune. Acesta poate fi rezultatul necesităţii de a furniza informaţii mai clare şi mai simple. În alte situaţii, preocuparea privind mediul poate să nu fie transpusă în acţiuni specifice din cauza costurilor ridicate (de exemplu: timp, efort, bani) ale acestor acţiuni. De asemenea, se poate datora şi faptului că oamenii găsesc schimbarea ameninţătoare - pentru ei înşişi, pentru familiile lor, locurile lor de muncă şi stilurile lor de viaţă. LOCAW va aborda dintr-o perspectivă diferită această problematică şi se va concentra pe practicile cotidiene la locul de muncă şi pe interacţiunea dintre factorii declanşatori sau inhibitori ai comportamentului sustenabil la diferite nivele: structural, organizaţional şi individual.Factori structurali şi organizaţionali care influenţează comportamentul sustenabil

S-a demonstrat faptul că, uneori, organizaţiilor le lipseşte o înţelegere clară a complexităţii sustenabilităţii. Acest fapt se datorează adesea deficienţelor în managementul comunicării şi informării, lipsei formării profesionale corespunzătoare sau eşecului de a vedea că practicile de dezvolare sustenabilă pot fi bune pentru afaceri şi pentru profitul net. Această cercetare se va concentra pe identificarea bunelor practici şi oportunităţi pentru manageri de a îmbunătăţi comportamentele angajaţilor. Va analiza dacă angajamentul corporativ în privinţa sustenabilităţii promovează un comportament pro-mediu la locul de muncă. Va explora oportunităţile de a introduce principiile sustenabilităţii în logica internă a producţiei şi în procesele decizionale din economie. 

Factori individuali care influenţează comportamentul durabil

LOCAW va studia factori individuali şi sociali precum: a) cunoaştere – predictor a numeroase comportamente pro-mediu; b) motivaţie - important pentru a înţelege intenţiile şi voinţa de a acţiona într-un mod responsabil; c) capacitate - relevantă în studiul percepţiei factorilor structurali şi organizaţionali; d) solidaritate – care asigură oportunităţile pentru activităţi sociale colective; e) rezistenţă – crucială pentru înţelegerea barierelor în calea schimbării sociale, environmentale şi organizaţionale. LOCAW se va concentra pe interacţiunile complexe dintre aceşti factori şi a altora, cu scopul de a furniza o imagine cât mai completă a barierelor şi declanşatorilor comportamentelor sustenabile de la locul de muncă.
 


<< back

Umea University Universidade da Coruña Universitatea de Vest UNiversity of Surrey The James Hutton Institute University of Groningen CIRPA European Union Enviroment Seventh Framework Programme
Project Management | Privacy Policy | Webmaster | Locaw-fp7 Logo