ENG | ITA | ROM | SVE | ESP | GAL     

Emisii reduse de dioxid de carbon la munca


Modelarea agenţilor şi organizaţiilor în vederea realizării tranziţiei spre o Europă cu emisii reduse de dioxid de carbon


 LOCAW va contribui la înţelegerea factorilor ce pot susţinere sau împiedica un stil de viaţă sustenabil, în urma unei cercetări integrative a factorilor determinanţi ai practicilor cotidiene şi ai comportamentelor din cadrul organizaţiilor de mari dimensiuni. Proiectul va analiza:

  • Modelele de producţie şi consum la locul de muncă ce implică emisii de gaze cu efect de seră;
  • Strategiile organizaţionale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de implementare a reglementărilor UE privind ecologizarea proceselor de producţie;. 
  • Practicile şi comportamentele cotidiene la locul de muncă ale angajaţilor aflaţi pe diferite nivele decizionale din cadrul organizaţiei;
  • Relaţia dintre comportamente şi practicile organizaţionale şi comportamentele şi practicile din afara locului de muncă;
  • Modelele de interacţiune dintre actorii sociali şi agenţii relevanţi din mediul organizaţional şi rezultatul acestei interacţiuni pentru implementarea de practici şi comportamente sustenabile la locul de muncă. 

 

LOCAW va studia organizaţii mari din sectorul public şi din cel privat, din industria gra şi uşoară. 

Cercetarea se va desfăşura în şase ţări: Italia, Olanda, Regatul Unit al Marii Britanii, România, Spania şi Suedia. Cercetarea va fi întreprinsă de către o echipă multidisciplinară cu competenţe în domeniile psihologiei, sociologiei, geografiei, economiei şi inteligenţei artificiale.

Această cercetare a primit finanţare din partea Programului FP7 al Uniunii Europene, în valoare de 1.9 milioane de euro.
   

 


<< back

Umea University Universidade da Coruña Universitatea de Vest UNiversity of Surrey The James Hutton Institute University of Groningen CIRPA European Union Enviroment Seventh Framework Programme
Project Management | Privacy Policy | Webmaster | Locaw-fp7 Logo